Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο:

Aνδρας Γυναίκα

 Όνομα:

 Επώνυμο:

  E-Mail:

 Κινητό Τηλ.:

 

Σταθερό Τηλ.:

 Οδός:

 Πόλη:

Νομός:

Αριθμός:

T.K:

 

Στοιχεία αυτοκινήτου

Μοντέλο:        Κυβ. Εκ. - cc:          
Αρ. Κυκλ.:     

Έτος 1ης άδειας:  

Αρ. Πλαισ.:     
Επιλέξτε τις εργασίες που επιθυμείτε για το αυτοκίνητό σας:
Λιπαντική συντήρηση Τακτικό service
Έλεγχος ευθυγράμμισης Χειμερινός/εαρινός έλεγχος
Έλεγχος καυσαερίων Έλεγχος φρένων
Αν επιθυμείτε κάποια άλλη εργασία περιγράψετε τες στο πεδίο των παρατηρήσεων ή αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζει το αυτοκίνητό σας:

 

Επιθυμητή Ημερομηνία & ωρα ραντεβού:

 

Εναλλακτικά:

 

TOP